Oxford Handbook Of Clinical And Laboratory Investigation – Sổ Tay Lâm Sàng Xét Nghiệm Và Thăm Dò

Y học hiện đại càng ngày càng trở nên phức tạp, và thí nghiệm Y học chính là một trong những chìa khóa quan trọng của quá trình chẩn đoán. Với những tiến bộ căn bản trong công nghệ, có hàng nghìn các thăm dò lâm sàng và xét nghiệm có sẵn.
Cuốn sách này cung cấp phương pháp nghiên cứu dựa trên định hướng bệnh nhân. Chương đầu tiên mô tả các triệu chứng và dấu hiệu quan trọng đi kèm với các giá trị xét nghiệm có thể có giá trị trong việc đạt đến chẩn đoán. Phần còn lại của cuốn sách phân loại theo các chuyên khoa sâu và cung cấp một xem xét toàn diện tất cả các tests sẵn có trong chủ đề được bàn thảo. Mục tiêu của cuốn sách này là cung cấp nhiều phương án hợp lý và phòng ngừa việc chỉ định xét nghiệm quá mức cần thiết gây tăng cao chi phí điều trị cho bệnh nhân.

Mô tả

Y học hiện đại càng ngày càng trở nên phức tạp, và thí nghiệm Y học chính là một trong những chìa khóa quan trọng của quá trình chẩn đoán. Với những tiến bộ căn bản trong công nghệ, có hàng nghìn các thăm dò lâm sàng và xét nghiệm có sẵn.
Cuốn sách này cung cấp phương pháp nghiên cứu dựa trên định hướng bệnh nhân. Chương đầu tiên mô tả các triệu chứng và dấu hiệu quan trọng đi kèm với các giá trị xét nghiệm có thể có giá trị trong việc đạt đến chẩn đoán. Phần còn lại của cuốn sách phân loại theo các chuyên khoa sâu và cung cấp một xem xét toàn diện tất cả các tests sẵn có trong chủ đề được bàn thảo. Mục tiêu của cuốn sách này là cung cấp nhiều phương án hợp lý và phòng ngừa việc chỉ định xét nghiệm quá mức cần thiết gây tăng cao chi phí điều trị cho bệnh nhân. Nó nhấn mạnh những xét nghiệm nào là quan trọng và có giá trị, khi nào thì các xét nghiệm có vẻ không có ích, cùng với những cạm bẫy trong việc phân tích các kết quả xét nghiệm.
Ấn bản mới này đã được cập nhật một cách sâu rộng để phối hợp các phương pháp xét nghiệm mới nhất với việc quản lý bệnh.
Các chương về Khớp, X-quang, Thận đã được mở rộng. Với sự tham gia viết bài của các bác sĩ lâm sàng giàu kinh nghiệm, cuốn sách này sẽ là sổ tay tham khảo hàng đầu dành cho các bạn sinh viên Y khoa năm cuối trong việc chuẩn bị cho các kỳ hỏi thi lâm sàng và các bác sĩ mới hành nghề là những người vốn chịu trách nhiệm chỉ định các xét nghiệm cho bệnh nhân

Author: Mr Hồng