Dược Côn Trùng Trong Y Dược Cổ Truyền Việt Nam Và Y Học Hiện Đại

Dược Côn Trùng Trong Y Dược Cổ Truyền Việt Nam Và Y Học Hiện Đại
NXB Y Học 2008
Đái Duy Ban
208 Trang​
Gần đây vai trò của côn trùng trong y học cổ truyền đã được nói đến nhiều và đã có Hội thảo khoa học chuyên đề. Nhưng cách đây 2.000 năm trong “Thần nông bản thảo đã xuất hiện những vị thuốc côn trùng. Các tài liệu sau đây và trong “Bản thảo cương mục”, trong “Nam dược thần hiệu” cũng không thiếu các đơn thuốc có sử dụng côn trùng.

Mô tả

Dược Côn Trùng Trong Y Dược Cổ Truyền Việt Nam Và Y Học Hiện Đại
NXB Y Học 2008
Đái Duy Ban
208 Trang​
Gần đây vai trò của côn trùng trong y học cổ truyền đã được nói đến nhiều và đã có Hội thảo khoa học chuyên đề. Nhưng cách đây 2.000 năm trong “Thần nông bản thảo đã xuất hiện những vị thuốc côn trùng. Các tài liệu sau đây và trong “Bản thảo cương mục”, trong “Nam dược thần hiệu” cũng không thiếu các đơn thuốc có sử dụng côn trùng.
Ở nước ta hiện nay có khoảng 46 loài được dùng phô biên làm thuốc để chữa bệnh và bố dưỡng.
Tuy vậy việc sử dụng côn trùng trong y học cổ truyền để làm thuốc chữa bệnh vẫn chủ yếu là còn theo kinh nghiệm dân gian và thói quen, chứ chưa có nghiên cứu khoa học bài bản.

Author: Mr Hồng