Bệnh Viêm Gan Vàng Da

Mục lục:

Lời nói đầu .
Sơ lược phương pháp bào chế và sử dụng Đông dược.
Đại cương.
Nguyên nhân và phân loại.
Lâm sàng điều trị.
Điều trị theo triệu chứng âm dương.
Vàng da do Đậu tàm.
Hoàng hãn.
Điều trị biện chứng phân loại theo triệu chứng.
Điều trị phân loại theo chứng trạng theo Đông Tây y kết hợp.
Châm cứu điều trị viêm gan – vàng da.
Ăn uống – phòng bệnh viêm gan – vàng da.
Nghiên cứu lâm sàng bệnh viêm gan – vàng da.
Bệnh án.
Y gia bàn luận.

Mô tả

Giới thiệu về nội dung:

Mục lục:

Lời nói đầu .
Sơ lược phương pháp bào chế và sử dụng Đông dược.
Đại cương.
Nguyên nhân và phân loại.
Lâm sàng điều trị.
Điều trị theo triệu chứng âm dương.
Vàng da do Đậu tàm.
Hoàng hãn.
Điều trị biện chứng phân loại theo triệu chứng.
Điều trị phân loại theo chứng trạng theo Đông Tây y kết hợp.
Châm cứu điều trị viêm gan – vàng da.
Ăn uống – phòng bệnh viêm gan – vàng da.
Nghiên cứu lâm sàng bệnh viêm gan – vàng da.
Bệnh án.
Y gia bàn luận.
Tài liệu tham khảo.

Author: Mr Hồng