Bác Hồ Với Ngành Y Tế – Ngành Y Tế Với Bác Hồ

Giới thiệu ngắn
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế, Ban Biên soạn và Nhà xuất bản Y học đã sưu tầm và biên soạn cuốn sách “Bác Hồ với Ngành Y tế – Ngành Y tế với Bác Hồ” để giới thiệu với quý vị độc giả trong và ngoài Ngành Y tế.

Nội dung ấn phẩm bao gồm các bài viết, bài phát biểu, hình ảnh, tư tưởng xây dựng Ngành Y của Bác Hồ. Các bài viết, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước – những người là một trong số những học trò xuất sắc của Bác Hồ; Các bài viết, hình ảnh của Lãnh đạo Bộ Y tế, các cơ quan chức năng của Bộ Y tế; các chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo đơn vị, doanh nhân, nhà văn, nhà báo, thầy giáo, thầy thuốc… viết về Bác. Đồng thời ghi nhận thành tích, hoạt động của các đơn vị vị, cá nhân Ngành Y tế trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sách gồm 3 phần.

Mô tả

Giới thiệu ngắn
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế, Ban Biên soạn và Nhà xuất bản Y học đã sưu tầm và biên soạn cuốn sách “Bác Hồ với Ngành Y tế – Ngành Y tế với Bác Hồ” để giới thiệu với quý vị độc giả trong và ngoài Ngành Y tế.

Nội dung ấn phẩm bao gồm các bài viết, bài phát biểu, hình ảnh, tư tưởng xây dựng Ngành Y của Bác Hồ. Các bài viết, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước – những người là một trong số những học trò xuất sắc của Bác Hồ; Các bài viết, hình ảnh của Lãnh đạo Bộ Y tế, các cơ quan chức năng của Bộ Y tế; các chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo đơn vị, doanh nhân, nhà văn, nhà báo, thầy giáo, thầy thuốc… viết về Bác. Đồng thời ghi nhận thành tích, hoạt động của các đơn vị vị, cá nhân Ngành Y tế trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sách gồm 3 phần.

Phần I: Bác Hồ với Ngành Y tế: Gồm các thư, bài viết, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ngành Y tế.

Phần II: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế viết về Bác Hồ, Ngành Y tế: Gồm các bài viết, bài phát biểu, hình ảnh của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế viết về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, và quan điểm, chỉ đạo xây dựng Ngành Y tế.

Phần III: Ngành Y tế với Bác Hồ: Gồm các bài viết, hình ảnh Ngành Y tế thực hiện tư tưởng, quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh; Những câu chuyện, hồi ức, những kỷ niệm của cán bộ y tế, thể hiện tình cảm chân thành của họ với Người; Đồng thời tôn vinh các thành tích của Ngành, các đơn vị và cá nhân trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tất cả các bài viết, hình ảnh trong sách đều được sưu tầm chủ yếu từ các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Y học và tư liệu lưu trữ. Khi trích in vào sách, chúng tôi có ghi đầy đủ tên tác giả, tên sách báo. Chúng tôi có gửi một số thư xin phép tới các tác giả, song vì có một số tác giả ở xa, chúng tôi không biết địa chỉ đầy đủ nên không gửi thư tới các vị được, chúng tôi chân thành mong các vị thứ lỗi.

Nhóm Biên soạn đã làm việc hết sức tích cực nhưng vì thời gian biên soạn không được nhiều, khuôn khổ cuốn sách có hạn, chắc chắn cuốn sách chưa phản ánh đủ như mong muốn, chúng tôi rất mong quý vị bạn đọc thông cảm cho.Chúng tôi cũng hy vọng nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị độc giả để rút kinh nghiệm cho những lần xuất bản sau.

Chân thành cảm ơn

Author: Mr Hồng