1000 Câu Hỏi Về Hoàng Đế Nội Kinh

Phần “Nội dung chủ yếu” tóm tắt các vấn đề trọng tâm sẽ trình bày và phần “Dịch nghĩa”. Thông qua những cuộc đối thoại, hỏi đáp giữa vị hoàng đế cao minh và nhân vật Kỳ Bá – một ngự y nổi tiếng của triều đình, cuốn sách cung cấp cho độc giả nhiều kiến thức quý giá về các căn bệnh, nguyên nhân phát sinh, biểu hiện, phương pháp chẩn đoán, cách chữa trị, phòng ngừa, vai trò, tác dụng tích cực của thuật dưỡng sinh, trị liệu bằng thuật kim châm, sự liên quan giữa kinh mạch và ngũ tạng, quan hệ của thời tiết bốn mùa và ngũ tạng…

Mô tả

Phần “Nội dung chủ yếu” tóm tắt các vấn đề trọng tâm sẽ trình bày và phần “Dịch nghĩa”. Thông qua những cuộc đối thoại, hỏi đáp giữa vị hoàng đế cao minh và nhân vật Kỳ Bá – một ngự y nổi tiếng của triều đình, cuốn sách cung cấp cho độc giả nhiều kiến thức quý giá về các căn bệnh, nguyên nhân phát sinh, biểu hiện, phương pháp chẩn đoán, cách chữa trị, phòng ngừa, vai trò, tác dụng tích cực của thuật dưỡng sinh, trị liệu bằng thuật kim châm, sự liên quan giữa kinh mạch và ngũ tạng, quan hệ của thời tiết bốn mùa và ngũ tạng…

Author: Mr Hồng